Servicecore Servis Konfigürasyon Yönetimi

Servicecore Servis Konfigürasyon Yönetimi

- in Genel
629
0

ITSM ürünlerinde en önemli başlık varlıkların bir arada yapılandırılarak oluşturduğu hizmetlerdir. Hizmet yönetiminin önemli bir gereksinimi, hizmetin hangi varlıklardan oluşturulduğu ve hangi konfigürasyonda çalıştığının güncel bilgisidir. Bir hizmetin ilişkili olaylar, istekler, değişiklikler ile başından ne geçtiğinin takip edilmesi gerekir. Ayrıca bu ortak hizmetlerle ilişkili tüm destek anlaşmaları, tedarikçi anlaşmaları ve müşteri anlaşmaları ayrı ayrı kaydedilmeli ve yönetilmelidir. Hizmetle ilgili yapılan tüm harcamalar ve masraflar ayrıca kayıt altına alınmalıdır.

Tüm bu öznitelikleri Servicecore ile kolayca yönetebilirsiniz.

Servis Konfigürasyon Yönetimi

SERVİS KONFİGÜRASYON YÖNETİMİ

Servis Detayları

SERVİS DETAYLARI

Configuration Management Data Base oluşturmak için hizmetlerin ve varlıkların detaylı özniteliklerinin ve aralarındaki ilişkilerin tanımlanması gereklidir. Bu ilişkiler ve yapılandırma bilgileri sayesinde hizmet haritalarını oluşturmak mümkün olmaktadır. Servicecore CMDB modülü ile hem varlıklar arası ilişkiler hem de servis haritaları rahatlıkla düzenlenebilmektedir.

You may also like

Servicecore Görev Yönetimi

Tüm servis yönetimi süreçlerinde teknisyenlerin yürüttüğü görevler sayesinde