Next4Biz BPM Yazılımı

Next4Biz BPM Yazılımı

bpm

Kod Yazmadan Tasarım

next4biz BPM, iş süreçleri tasarımı, yönetimi ve işletimi platformudur. Öyle ki:

  • Kendi kendinize
  • Teknik destek almadan
  • Sürükle – bırak yöntemi ile dakikalar içinde

süreçlerinizi tasarlayabilir, değişen gereksinimlere göre değiştirebilir ve işletebilirsiniz.

Ayrıca, dashboard ve raporlar ile süreçlerinizi, gerçek zamanlı olarak monitör edebilirsiniz.

İş yapma şekliniz değişebilir. Rekabet, sizi değişime zorlar. Yani hızlı hareket etmelisiniz. Mevcut uygulamalarınızın, yeni ve hızla değişen gereksinimlere adapte edilmesini aylarca hatta yıllarca bekleyemezsiniz.

next4biz BPM size değişim yönetimi için optimize edilmiş çevik bir süreç geliştirme ve uygulama ortamı sunar. Süreç güncellemelerini herhangi bir teknik uzmanlık olmadan dakikalar içerisinde kendiniz tasarlayabilir, test edebilir ve üretim ortamına taşıyabilirsiniz.

Aşağıdaki diyagram next4biz BPM ve geleneksel uygulamalar arasındaki farkı göstermektedir;

next4biz BPM platformu aşağıdaki faydaları sağlar;

  • Geliştirme süresini kısaltır.
  • Kodlama ve danışmanlık maliyetini düşürür.
  • Canlıya geçiş sonrası maliyetleri düşürür.

next4biz BPM üzerinde kendi süreçlerinizi kendiniz tasarlarsınız, kod yazmaksızın süreç ve arayüzleri kısa sürede tasarlayıp işletebilirsiniz. Çok daha az eforla, kısa sürede canlı kullanıma geçebilirsiniz.

next4biz BPM değişikliklere hızla uyum sağlamanıza olanak tanır. İş birimlerinden gelen yeni gereksinimler, akışlar, talepleri teknik destek almadan kolaylıkla uygulayabilir, kullanıma sunabilirsiniz.

Arayüz Tasarımı

Veri alanlarını, form ve sayfalarınızı kendiniz oluşturabilirsiniz. Arayüzü tasarlarken ‘sürükle ve bırak’ tekniği ile arayüzdeki form alanlarını oluşturabilirsiniz. Süreç kataloğundaki  farklı süreçler için ayrı formlar, sayfalar oluşturabilirsiniz. Aşağıdaki kavramsal çizimde görebileceğiniz gibi her bir süreç için farklı veri seti ile çalışabilmek mümkün. Örnekte Satın Alım  süreci için alınacak ürün ve hizmetler, fiyatlama, teklifler gibi veriler ile çalışmak gerekirken, Ürün Yönetim süreçleri için ürün bilgileri, geliştirme fazı, canlıya geçiş verileri üzerinde çalışmak gerekmektedir.

Ayrıca kullanıcıların yetkilerine göre aynı süreç içerisinde farklı veri görünümleri düzenlenebilir. Kullanıcıların hangi verileri görebileceği ve hangi veriler üzerinde değişiklik yapabileceği belirlenebilir.

next4biz, kullanıcı arayüzünü ve kullanım deneyimini en iyi seviyede sağlayacak araç ve teknikleri kullanımınıza sunar.

Veri Tasarımı

Veri modelini oluştururken farklı kaynaklardan verileri almanız, gösterim şekillerini belirlemeniz ve kullanıcı dostu bir arayüz oluşturmanız gerekir. next4biz veri modelini tanımlayabilmeniz ve yönetebilmeniz için sihirbazlar sunar. Veri kaynakları, veri tipleri, veri görünümü, gereklilik ve validasyonlar gibi birçok özelliği arayüzlerden tasarlayabilirsiniz.

Oluşturulan veri modelindeki her bir veri alanı farklı şekillerde form elemanları ile tanımlanabilir. Metin kutuları, çoklu seçim kutuları, ilişkisel veri alanları ve dokümanlar gibi…

İleri seviye veri modellemesi için veri kümeleri ve ilişkisel veri kümeleri oluşturabilmek mümkündür. Veri kümeleri tablo tipinde çok boyutlu verilerin yönetilmesine olanak sağlar. Veri kümeleri dış kaynaklara bağlanabilir. Web servisleri veya doğrudan veri tabanı sorguları ile veriler farklı kaynaklardan beslenebilir.

Veri görünürlüğü ve erişilebilirliğini yapılandırın

Her bir veri parçasının görünürlüğünü ve erişilebilirliğini yapılandırmak, doğru BPM çözümünün kritik bir özelliğidir. Bu yapılandırmaların farklı görünürlük düzeylerinde yönetilmesini de desteklemelidir. next4biz BPM ile işlem, sayfa, hatta veri alanı düzeyinde görünürlük ve erişilebilirliği tanımlayabilirsiniz. Bu yapılandırma yeteneği özellikle finansal süreçlerde çok önemlidir.

next4biz BPM, yetkileri her düzeyde yönetmenizi sağlar. Erişilebilirlik, görünürlük ve sorumlulukları yapılandırabilirsiniz. Kullanıcıları, fonksiyonel birimler oluşturmak için gruplayabilir ve herhangi bir işleme, herhangi bir veriye özel erişim verebilirsiniz. next4biz BPM, süreçlerinizi hızlı ve çevik geliştirebilmeniz için, temel gereksinimleri karşılayan, rol, grup ve fonksiyonları yetkilendirilmiş olarak kendisi sağlar, daha sonra yetkilendirme yapısını değiştirebilirsiniz.

Birden çok belge ile çalışın, saniyeler içinde belge şablonları oluşturun

Bazı iş süreçlerinin çeşitli belgeler üzerinde çalışması gerekebilir. Sürecin ilerlemesi için belirli bir aşamasında onay vermeniz veya işlem verilerinden belge oluşturmanız gerekebilir. Belge deposu olarak zaten bir içerik yönetimi uygulamanız olabilir ve belgeler üzerinde çalışmak için bu merkezi depoya bağlanmak isteyebilirsiniz.

next4biz BPM belge yönetimi için gerekli özellikleri sağlar. İçerik yönetimi uygulamanıza kolayca bağlanabilir veya belgeleri depolamak için kendi deposunu kullanabilir. Birden fazla belge yükleyebilir, belge şablonları oluşturabilir, işlem verilerini belgelerinize gömerek çıktıları kaydedebilirsiniz. Ayrıca, kullanıcılar tarafından belge üzerinde yapılan değişiklikleri de takip edebilirsiniz. next4biz BPM, süreç yönetiminde belge yönetimi gereksinimleri için araç ve teknikler sağlar.

Süreç Tasarım ve İşletimi

Tasarıma başlamadan önce bir sürecin birçok yönünü düşünmelisiniz. Süreçlerde ne tür bir veri akacak? Her bir adımda kimler sorumlu olacak, ne tür aksiyonlar alacaklar. İki farklı sistem arasında bağlantı olacak mı?

next4biz BPM veri ve iş akışı tasarımı için sihirbazlar sağlar. next4biz BPM’nın sunduğu öneren ve yönlendiren tasarım araçları ile teknik destek almadan, süreçlerinizi kendiniz tasarlayabilirsiniz. Kısa sürede, raporlarınızı ve kontrol panellerini oluşturabilirsiniz. Değişiklikleri tasarım ortamında deneyebilir ve simüle edebilirsiniz.

Veri tasarımı ile başlayın. Formlarda hangi veri türlerini, hangi alanları, bu alanların veri türlerini, formatlarını, validasyonlarını belirleyin. Web servis veya veritabanı kaynaklarından beslenen alanları tanımlayın. Böylelikle mevcut uygulamalarının verileri de süreçlerinizde kullanılabilir olur. Her form veya alan için erişilebilirlik ve görünürlüğü de yapılandırın.

İş akışları oluşturun; adımlar, eylemler, yetkilendirmeler ve daha fazlası. next4biz BPM, tasarım ortamında iş akışları oluşturmanızı ve test etmenizi sağlar. Ardından tasarımınızı teknik destek almadan üretime taşıyabilirsiniz.

 

Servis seviyeleri tanımlayın. İş akışının her bir adımı için ayrı ayrı servis seviyeleri belirleyebilirsiniz. next4biz BPM, süreçlerinizi gerçek zamanlı olarak izler. Bir görev gecikmeye yaklaştığında, sorumlu kullanıcı ve birimler otomatik olarak bilgilendirilir. Önceden belirlenmiş zaman sınırları aşılırsa, görev bir yöneticiye escale olacaktır.

Hemen “Tasarlayın → Deneyin → İşletin”

next4biz BPM tasarım ve üretim ortamını kendi yönetir. Yeni bir süreç tasarladığınızda veya mevcut süreçlerde değişiklikler yaptığınızda, bunu tasarım ortamında deneyip test edebilir ve işletim (production) ortamına taşıyabilirsiniz. next4biz BPM değişiklikleri işletim platformunda yayınlayacak, ayarları kendisi yapacak ve bitirdiğinde sizi bilgilendirecektir. Daha sonra, üretimde yeni tasarımı kullanmaya başlayabilirsiniz.

Süreçler çalışırken, süreci izlemek ve kontrol etmek her zaman mümkündür. Uyarıları ve bildirimleri tanımlayabilir, raporlar ve gösterge panoları oluşturabilirsiniz. Rapor öğelerinin detaylarını inceleyebilir (drill down) ve her bir akışta ve ayrıntıda neler olduğunu anlık izleyebilirsiniz.

 

next4biz BPM, süreçlerinizi gerçek zamanlı olarak izler; kullanıcı ve sistem aksiyonlarını kaydeder. Ardından, bir sorunun yaşam döngüsünü adım adım akışta takip edebilirsiniz. Ayrıca, gecikmelerin ne zaman ve neden gerçekleştiğini görebilir ve düzeltici-önleyici eylemlere karar verebilirsiniz.

Süreç Şablonları

next4biz BPM, farklı iş gereksinimleri için tamamen özelleştirilebilir şablonlar sunar. Bir işlem şablonunu hemen seçebilir ve yayınlayabilir veya şablonda değişiklikler yapabilir ve özelleştirilmiş bir sürümünü yayınlayabilirsiniz. Şablonları kullanmak yerine, kendi süreçlerinizi baştan tasarlamayı da tercih edebilirsiniz.

next4biz BPM, katma değerli iş süreçlerini zamanında ve verimli bir şekilde oluşturmak için araçlar ve teknikler sağlar.

Versiyon Yönetimi

Versiyon planı için beklemenize gerek yok.

İş süreçlerini tasarlamak için çeşitli çizim araçları kullanmış olabilirsiniz. Bu tasarımları uygulamalara dönüştürecek gerçek bir BPM platformuna sahip değilseniz (BT’nin kaynak planlamasını bekleyeceğiniz için) çizimler dokümantasyon olarak kalacaktır. Gereksinimler ve regülasyonlar hızla değişiyor, işiniz değişiyor, dolayısı ile süreçler de hızla değişiyor. Değişikliklerin hızına nasıl ayak uyduracaksınız? Bu değişiklikleri günlük iş faaliyetlerine, kullandığınız uygulamalara nasıl yansıtacaksınız?

next4biz BPM, süreçlerinizin tasarımı, geliştirilmesi, test edilip denenmesi, üretim ortamına alınması ve yürütülmesi için eksiksiz bir çözümdür. İş süreçlerini hızla tasarlayabilir ve anında kullanabilirsiniz. Süreç veri yapısını ve iş akışlarını, teknik bilgi ve desteğe ihtiyaç duymadan, kolayca tasarlayabilir ve kullanmaya başlayabilirsiniz. Süreci test ve üretim ortamına kendiniz taşıyabilirsiniz. BT’nizin süreç gereksinimlerinizi geliştirmek veya test ve üretim ortamına alma planlarını ve yardımlarını beklemek zorunda değilsiniz.

Kullanıma Geçiş

Kendiniz Test Edin, Devreye Alın ve Kullanın

Aynı anda birçok kritik süreci işletmeniz gerekebilir. Öte yandan iş kuralları hızla değişiyor yeni gereksinimler, değişiklik talepleri ortaya çıkıyor. Değişikliklerle uyum sağlamalı ve uygulamalarınızı kısa sürede değiştirip güncelleyebilmelisiniz. Aksi takdirde dijital süreçleriniz değişimlere uyum sağlayamaz, güncelliklerini yitirir, daha da kötüsü rekabette daha çok kaybetmeye başlayabilirsiniz.

next4biz BPM, süreçlerin tasarlanması, değiştirilmesi ve test edilmesi için güçlü bir platform sağlar. Güncellenmiş tasarımınızı dakikalar içinde simüle edebilir, deneyip test edebilir, istediğiniz zaman bir sürecin yeni sürümünü yayınlayabilir, devreye alabilirsiniz. next4biz BPM test ve devreye alma operasyonunu otomatik olarak yönetir. next4biz BPM süreçlerin geçmiş sürümlerini saklar. Süreçlerinizi önceki sürümlere döndürebilirsiniz. next4biz BPM veri tutarlılığını yönetir ve iş süreçleri için sağlam ve güvenilir bir işletim platformu sağlar.

BPMN Uyumluluğu

next4biz BPM, Object Management Group tarafından tanımlanan BPMN 2.0 standardı ile uyumludur. next4biz BPM üzerinde tasarladığınız süreçleri BPMN formatında dış ortama taşıyabileceğiniz gibi, farklı platformlarda tasarladığınız ve BPMN uyumlu süreç tasarımlarını next4biz BPM’e taşıyabilirsiniz.

Ayrıca next4biz BPM kendi XML tabanlı tanım yapısına sahiptir. Bu sayede tüm süreç tasarımını XML formatında dış ortama alabilir, farklı next4biz BPM ortamları üzerine yüklenmesini sağlayabilirsiniz.

İş Kuralları Yönetimi

next4biz BPM, iş gereksinimlerinizi karşılamak için güçlü araçlar sunar

İş yapma şekliniz değişebilir. Regülasyonlar değişebilir. Kimi zaman rekabet, sizi değişime zorlar. Yeni iş alanlarına girebilirsiniz. Yani hızlı ve çevik hareket etmelisiniz. Yeni gereksinimlerin karşılanması için hantal mevcut uygulamalarınızın değiştirilmesini aylarca yıllarca bekleyemezsiniz.

next4biz BPM süreç geliştirme felsefesi esas olarak “Kendin Yap” ilkesine dayanır. Bu, süreçlerinizi işinizin gereksinimlerine göre HEMEN ŞİMDİ ve KENDİ KENDİNİZE tasarlayıp değiştirebilmeniz anlamına gelir. next4biz BPM’nın size sunduğu şey de tam olarak budur. Rule Engine ve Scripting Framework yardımıyla süreçlerinizi tasarlayabilir, değiştirebilir, yeni özelliklerle zenginleştirebilirsiniz.

İş kuralları tanımlama aracı ile veri değerlerine, kullanıcı eylemlerine ve iş akışlarının durumuna göre otomatik aksiyonları tanımlayabilirsiniz. Bu aksiyon, bir alan değerinin değiştirilmesi, bir web servisinin çağrılması, bir doğrulama kuralı uygulanması veya sadece bir e-posta gönderilmesi olabilir. Yönetim arayüzlerinden, tüm kuralları tanımlayabilir ve yönetebilirsiniz.

Kodlama Çerçevesi

Öte yandan, kodlama çerçevesi, süreç verilerine programatik (sistematik) olarak erişmek için zengin metotlar sağlayan güçlü bir araçtır. Verileri kullanabilir, değiştirebilir, aksiyon aldırabilir, web servislerini çağırabilir veya veritabanına erişebilirsiniz. Çalışma zamanında (runtime) işletilecek kodlar ekleyebilirsiniz. Uygulamayı durdurmanız veya yeniden başlatmanız gerekmez, next4biz BPM kodunuzu çalışma zamanında derler ve yeni davranışlar kazanır.

Entegrasyon Altyapısı

Süreç yönetimini kurumsal uygulamalarınıza daha az efor ile, kısa sürede entegre edin.

Entegrasyon, süreç yönetiminde çok önemli bir rol oynar. İş birimlerine daha yüksek bir değer yaratmak için, sisteminiz arası veri akışı sağlamanız gerekir. Öte yandan, entegrasyon, farklı sistemlerin birbirleriyle tutarlı bir iletişim kurmasını gerektirir.

next4biz BPM entegrasyon için çeşitli teknikler sağlar. Mevcut web hizmetlerinizi veya veri kaynaklarınızı kodlamadan entegre edebilirsiniz. Daha sonra iş süreçlerini uygularken bu servisleri kullanabilirsiniz. Uygulama davranışını değiştirmek için scriptler geliştirebilir veya daha fazla entegrasyon gereksinimleri için next4biz BPM’nın Restful API’sini teknik ekiplerle paylaşabilirsiniz.

REST API

next4biz BPM BPM, veri aktarımı ve yönetimi için Restful API’ye sahiptir. API metotları, bir süreci başlatmak, bilgi almak veya devam eden süreçleri listelemek gibi zengin bir operasyon kümesini destekler.

KURUMSAL WEB SERVİS TANIMA ve HAZIR ENTEGRASYONU

next4biz BPM’ya entegre olacağı sistemlerin web servislerini taratabilirsiniz, next4biz BPM, sizin web servislerinizi tararken, otomatik olarak hizmet metotları yaratır. Dolayısıyla kurumsal uygulamalarınızın web servislerini süreç tasarımlarında kullanabilirsiniz. Bu servislerden verileri alabilir veya bu servislere aktarabilirsiniz. Entegrasyonları web tabanlı konfigürasyonlarla kod yazmadan yönetebilirsiniz.

AKILLI KODLAMA

Akıllı kodlamanın gücü ile çalışma zamanında web servislerine veya veri kaynaklarına da bağlanabilirsiniz. next4biz BPM’ya yeni davranışlar kazandırabilirsiniz, üstelik uygulamayı açıp kapatmaya gerek kalmadan.

UZAK OLAY YÖNETİMİ

next4biz Remote Event Management, creates triggers events in case of approvals, status changes, actions etc… So you can easily handle these states and write custom integration code to transfer process data to other systems online.

BPMN DIŞA VE İÇE AKTARMA

next4biz BPM , BPMN’i destekler. Süreç tasarımını BPMN formatında dışa aktarabilir veya bu formatta bir tasarımı next4biz BPM’ya tanıtabilirsiniz.

Süreç İzleme ve Ölçme

Kurumunuzda yüzlerce farklı süreç  var. Binlerce konu zamanında ve verimli bir biçimde tamamlanmak üzere süreçlerde yönetiliyor. Yöneticiler için ise iş faaliyetlerinin anlık durumunu bilebilmesi kritik. Yöneticiler için, göz önünde bulundurulması gereken herhangi bir sorun veya fırsat olup olmadığı, şirketin genel performansını görmek isteyecektir. Sadece elle hazırlanan yıllık raporları analiz ederek harekete geçmek, kurumunuzu rekabette zayıflatabilir. Yöneticiler için izleme kontrol panelleri oluşturmak, gerçek zamanlı iş süreci verilerine ihtiyacınız var.

next4biz BPM, yöneticilerin önemli konularını, sorunları, trendleri ve fırsatları rapor ve gösterge panoları ile tespit etmelerini ve buna göre tepki vermelerini sağlar.

Sihirbazları kullanarak kendi raporlarınızı ve göstergelerinizi tasarlayabilir, Yöneticilerle düzenli aralıklarla paylaşabilirsiniz.

Sürekli İzleyin, Ölçün, İyileştirin

İş süreçlerinin dijitalleştirilmesi önemli bir değer yaratır. Buna “verimlilik” yani bir işi en az zaman ve çaba ile gerçekleştirme becerisi denir. Yine de dikkate almamız gereken bir başka büyük değer var: “Sürekli İyileşme”

next4biz BPM süreçleri gerçek zamanlı olarak izler, uyarılar ve bildirimler üretir. Süreçleri kişiselleştirilmiş kontrol panelleri ve raporlar ile izleyebilirsiniz. Performans ve kalite ölçümlerini gösteren Anahtar Performans Göstergelerini (KPI) tanımlamak mümkündür. Otomatik olarak yayınlanan haftalık/aylık raporlara abone olabilirsiniz.

next4biz BPM’nın performans izleme araçlarıyla, süreçler üzerinde derin bir görünürlük düzeyine sahip olursunuz. Verimsizlikleri, problemleri ve kök nedenlerini bulma ve süreçlerinizi sürekli geliştirme şansınız olur.

Servis Seviyeleri Yönetimi

Performansı Ölçün, Farkındalık Yaratın

Hizmet seviyesinin gerçek zamanlı ölçümü, zaman açısından kritik süreçlerin yönetiminde çok önemlidir. İş performansını, sorunları ve kök nedenlerini analiz etmenizi sağlar.

Hizmet seviyesini, tüm süreç veya her bir adımı için tanımlayabilir ve ölçebilirsiniz. next4biz BPM gecikme durumunda sizi otomatik olarak bildirecektir. Yöneticilerin geciken işleri ele almaları için eskalasyon adımlarını tanımlayabilirsiniz.

 

Gösterge ve Raporlar

Şirketinizin faaliyetleri sırasında, e-posta, e-tablo, doküman gibi ortamlarda büyük miktarda veri oluşur. Bu veriler, sorgulanıp raporlanabilir yapıda değildir. Gerekli bilgileri, dokümanlardan, e-tablo ve e-postalardan ayıklamak, doğru ve bütüncül hale getirmek için verileri bir araya getirmek ve yorumlamak saatler, günler hatta haftalarca zaman alır. Bu eforu, her gerektiğinde yeniden yapmak zorunda kalırız.

next4biz BPM sizin için yapılandırılmış bir süreç işletim ortamı sağlar. Ürettiği veriler yapısal formatta, tablolar halinde, sorgulanabilir, raporlanabilir ve analiz edilebilir şekilde birikir. next4biz BPM’nın sunduğu bilgileri saniyeler içinde analiz edip, çok boyutlu raporlayabilir, özel raporlar hazırlayabilir, analiz edebilirsiniz.

You may also like

ServiceCore ITSM Platformu

Kurumsal Servis Yönetimi Yazılımı ITIL4 ile Tam Uyumlu