Manage Engine AD Audit Plus

Manage Engine AD Audit Plus

productpage-adaudit-plus

Active Directory tüm kuruluş etkinliklerinin merkezidir. Değişiklikler izlenir, sorgulanır ve hatasız bir değişiklik yönetimi uygulamak üzere doğrulanır. Active Directory maalesef istenen denetim özelliklerine sahip değildir. Komut dosyaları ve komut satırı araçları verileri alabilir, ancak çok miktardaki denetim gereksinimlerini karşılamaz. Bu sınırları aşan, güvenilir bir denetleme/raporlama yazılımına gereksinim duyulmasının nedeni budur.   Manage Engine  AD Audit Plus, kurum çapında bir Active Directory değişiklik denetleme yazılımıdır.

Manage Engine AD Audit Plus’ın sunduğu raporlar ve uyarılar:

 • Düzenleyici kuruluşların ve resmi kurumların belirlediği, en çok gereksinim duyulan güvenlik, denetim ve uyumluluk şartlarını karşılar,
 • BT yöneticisinin bir değişiklik yönetim eylemini gerçekleştirmesine yardımcı olacak uygun iş eklentilerini sağlar. 

AD Audit Plus’ın sağladığı çözüm, teknoloji bakımından ileri düzeyde olmayan kullanıcıların bile kolayca anlayacağı, kapsamlı raporlar ve uyarılar şeklindedir. Raporlar Active Directory denetiminin dört yaşamsal sorusuna yanıt verir: “Kim”, “hangi” eylemi, “ne zaman” ve “nereden” yaptı?
Denetim çözümü yalnızca değişiklikle ilgili verileri göstermekle kalmaz, sonuçların xls, html, pdf, csv biçimlerinde dışa aktarılmasını sağlar ve yorumlamaya yardımcı olacak verilerin liste halinde yazdırılması seçeneğini sunar.

AD Audit Plus Nasıl Çalışıyor?

AD Audit Plus İle Şunları Yapabilirsiniz:

 • Active Directory’deki yönetimsel değişiklikler ve oturum açma etkinlikleri üzerine kapsamlı raporlar görüntüleyebilirsiniz.
 • AD nesnelerindeki belirli değişiklik olaylarına ilişkin rapor ve uyarı üretmek için filtreli kurallar kullanın ve ADAudit Plus’ı yapılandırabilirsiniz.
 • Dört yaşamsal sorunun yanıtını bulabilirsiniz: Active Directory’de “kim”, “hangi” değişikliği, “ne zaman” ve “nereden” yaptı?
 • İstediğiniz değişiklik olayları için e-postanızdan veya üründen uyarılar alabilirsiniz.
 • Active Directory’deki ve Grup Politikası nesnelerindeki değişikliklerin tüm geçmişini alabilirsiniz.
 • Daha iyi bir durum analizi için değişiklik kayıtlarını arşivleyebilirsiniz.
 • Güvenlik ve Uyumluluk Denetimi gereksinimlerini karşılamaya yardımcı olarak, olay günlüğü verilerinizi organize edebilirsiniz.
 • Microsoft Sunucu Ortamında Üye Sunucu oturum açma kapatma etkinliklerini denetleyebilirsiniz.
 • Windows Dosya Sunucusu dosyalarını, klasör yapısını, paylaşımları ve erişim izinlerini izleme, denetleme ve güvenlik altına alma işlemlerini tek bir merkezden gerçek zamanlı olarak yapabilirsiniz!
 • Güvenli, kesintisiz ve uyumlu bir ağ ortamı için Windows Dosya Sunucusu Yük Devretme Kümelerini denetleyebilirsiniz.
 • NetApp Filer ve vFiler değişiklikleri için, Önceden Yapılandırılmış Raporlarla ve Kritik E-posta Uyarılarıyla, başarılı/başarısız dosya değişikliklerini izleyip denetleyebilir ve rapor çıkarabilirsiniz.

Leave a Reply

You may also like

ServiceCore ITSM Platformu

Kurumsal Servis Yönetimi Yazılımı ITIL4 ile Tam Uyumlu