Kurumsal Varlık Yönetimi

Kurumsal Varlık Yönetimi

SE VARLIK İLE ETKİLİ VARLIK YÖNETİMİ

İş dönemlerinde Varlık Yönetimi bilgisayar donanımından makine aletlerine, masa sandalyeden hadde makinesine kadar tüm varlıkların bakım detaylarını içerir.

Varlık Yönetiminin anahtar görevi özel işler için doğru ekipman seçimi, bu ekipmanı mümkün olduğu kadar uzun süre o işte uygun düzende tutabilmek, iyi organize edilmiş bir şekilde yenisiyle değiştirme ve mümkün olduğu kadar az aksamayla üretim süreçleridir.

SE Varlık bu anahtar görevle, şirketinizin izlemek istediği tüm varlıkların kayıtlarını sürdürerek yardımcı olmak için tasarlanmıştı. Servis planları, lokalizasyonlar, teyitlemeler, kullanımlar, bakım ve daha fazlasının detaylı kayıtlarını tutar.

 

Genel Bakış

SE Varlık anlık liste ve statü, durum, kategori vb. yollarla varlıklara bağlantı sağlayan güçlü arama yeteneği sağlar.

SE Varlık; bakım, envanter, lokasyon, rezervasyon, kullanım ve daha fazlasını kapsayan birçok rapor sağlar.

Ek olarak SE Varlık, deği tokuş ve varlık erişimi arasındaki stratejik dengeyi sağlayan kurumsal iş sistemlerinizle uyumludur.

En önemlisi SE Varlık sayıları gittikçe artan; ISO 9000 Kalite Standarları, Sarbanes-Oxley, FDA 21CFR Bölüm 11 Elektronik Kayıt Tutma, Mal Üretim Uygulamarı, OSHA Düzenlemeleri ve diğerleri gibi kurumsal denetim ve düzenleyici uyum süreçleriyle organizasyonlara kalitelerini geliştirmelerini ve maliyet ve risklerini düşürmelerini sağlar.

Özellikler

 • SE Varlık, organizasyonunuzun özel veri düzenlemeleri ve iş süreçlerinize göre uyarlanabilir. Çoklu platform ve heterojen operasyonel sistemlerde çalıştırılır.
 • Her çeşit varlığı yönetir.
 • Eğer yapılandırıldıysa, uyumluluğu artıran ve onay sürecini geçmiş  varlık kayıtları kullanıma açılmadan çekilebilir
 • Sistem yöneticileri; tüm kullanıcı grubu veya her bir kullanıcıya açık olan varlık kategorilerini tanımlayabilir.
 • Döküman haline getirilmiş ve kontrol edilmiş her tip varlık kaydını değiştirir. ( * )
 • Varlık Problem Yönetimi ile düzeltilmiş  aksiyon verilerini uyumlu hale getirir. ( * )
 • CAPAs ile ilişkili durum bildirimini otomatikleştirir. ( * );
 • CAPAs tarafından varlıklarla ilgili  problem raporları, denetim sonuçları ve hata analizleri dahil alınan tüm verileri yönetir. ( * );
 • Her bir varlık için detaylı kalibrasyon ve bakım kaydı sağlar. ( * )
 • Varlık kalibrasyon ve bakım aktivitelerini destekler. ( * )
 • Her varlık için iş düzenlerinin otomatik jenerasyonu dahil her varlık için kalibrasyon ve bakım aralıkları  tanımlar ve yürütür. ( * )
 • Rutin bakım ihtiyacı olan tüm varlıkları izler.
 • Varlık tamir sorumluluklarını izler.
 • Varlık giriş ve çıkışlarını sağlar.
 • Tam olarak hangi varlığın erişilebilir olduğunu ve nasıl kullanıldıklarını bilir.
 • Hangi aracın hangi kullanıcıya atandığını bulmak kolaydır.  Atama zaman ve tarihi ve bilgi değişimi de aynı zamanda izlenebilir.
 • Tamir durumlarını gösterir.
 • Kullanıcıların organizasyonun envanter, bakım ve tamir geçmişi, iş düzenleri, maliyetler vb.ne ulaşmasını sağlayan çeşitli esnek ve güçlü raporlar sunar.
 • Ekipman/Bölüm yeniden değiştrime aralıklarını takip eder.
 • Ekipman çalışma ve çalışmama sürelerini izler.
 • Total ekipman kullanımı sağlar.
 • Konfigürasyon ayarları, uyarı sertifikaları gibi varlık ilişkili tüm dökümantasyonu kontrol etmenizi sağlar. Bunun yanında, her bir varlığı görüntüler. Böylece her zaman her dökümanın en son revizyonunu kullandığınızı bilirsiniz.
 • Diğer her bir uygulamaya bağlantıyı destekler.
 • Microsoft Active Directory ile uyumludur.
 • Kullanıcılara, anlık liste ve kategori, üretici vb. ne göre varlıklara bağlanma gibi güçlü yetenekler sağlar.
 •  FDA Başlık 21 CFR Bölüm 11 tarafından hükmedilmiş elektronik imzaları destekler.
 • Windows, Linux, Oracle, MS SQL Server, ve Firebird gibi tüm ana işletim sistemleri ve veritabanlarında çalışır.

You may also like

ServiceCore ITSM Platformu

Kurumsal Servis Yönetimi Yazılımı ITIL4 ile Tam Uyumlu