CORPORATER Kurumsal Performans Yönetim Platformu

CORPORATER Kurumsal Performans Yönetim Platformu

corporater_business_management_platform-1-1

Corporater, orta ve büyük ölçekli organizasyonları, müşterinin benzersiz iş modeline uygun bir iş yönetimi platformu sunarak iş performansını değerlendirmek, yönetmek ve sürekli olarak iyileştirmek için güçlendiren küresel bir yazılım şirketidir.

İŞ YÖNETİMİ PLATFORMU

İş zekası ve analitik projelerinin %70’i iş sonuçlara ulaşmakta başarısız olmaktadır.
Corporater farklıdır. İş sonuçlarını yönlendiren tam bir platform sağlamak için boşlukları doldurur.

Verilerinizi iş ortamınıza yerleştirerek iş gücünüze daha anlamlı hale getirir. Raporlama süreçlerinizi birleştirmek için çoklu yönetim disiplinlerinden kritik yönetim bilgilerini tek bir platformda bağlayarak gerçek ve anlamlı sonuçlara anlık olarak ulaşmanızı sağlar.

solution-1

YÖNETİM DASHBOARDLARI 

C-seviyesi, bir bakışta iş ile ilgili neler olduğunu açıkça görselleştiren panolara ihtiyaç duyar.
İşletmelerin planlarını takip etmeleri ve hangi alanların iyileştirmeye ihtiyacı varsa genel performansı anlamaları gerekmektedir. Ancak, bu tür bilgilerin panolar gibi geleneksel teknolojiyi kullanarak sunulmasıyla ilgili birçok sorun vardır.

Çoğu geleneksel gösterge panosu, tek bir anın anlık görüntüsünü sağlar. Bu veri odaklı kontrol panelleri genellikle analizler hakkında bilgi sağlamak için tasarlanmıştır.

Bu amaçla verileri görselleştirmek için mükemmel araçlar olsalar da, etki veya iş çıktıları sunmak için tasarlanmamışlardır.

ETKİ ve SONUÇ ODAKLI PANOLAR

Corporater, işletme panosu olarak adlandırılan yeni ve yenilikçi bir gösterge paneli sunar. Bu panoları oluştururken Corporater iş sonuçlarını veya etkilerini sunmak için dört temel avantajına güvenmektedir.

  • Geleneksel panolardaki sorun noktalarını bilme
  • Analitik kontrol panelleri ve iş kontrol panelleri arasındaki farkı bilme
  • Daha iyi iş çözümleri geliştirme tecrübesi
  • Corporater ile iş etkisi yaratma deneyimi

Kpi-Dashboards-Solution-1

Kurumsal Performans Yönetimi Çözümü

Kurumsal performans yönetimi (BGBM) süreçlerini kurum genelinde entegre edin ve bütçenizi, planlamanızı, strateji yönetiminizi ve finansal konsolidasyonunuzu finansal performansınızı yönlendiren stratejik etkinliklere dönüştürün.

Kurumsal performans yönetimi yazılımımız, tüm finansal fonksiyonların entegre bir görünümünü sunarak, kurumların genel finansal performansı planlamasını, izlemesini ve iyileştirmesini sağlar. Corporater, planlama, bütçeleme, tahmin ve strateji yönetimi süreçlerini iyileştirmek için sektörlerdeki finansal departmanlar ile başarısını kanıtlamıştır.

Bütçeleme ve Planlama Çözümü

Stratejik planlarınızı ve kurumsal bütçelerinizi birleştirerek kurumsal bütçeleme ve planlama süreçlerini kurumsal stratejiye göre hizalayın. Kurumsal bütçeleme yazılımı, bütçeleme ve planlama süreçlerinizi birleştirir, tüm paydaşları bulundukları yerden bağımsız olarak planlama sürecine dahil ederler.

Çözüm, bütçe planının tüm unsurlarını bütünleştirir ve kurum genelinde bilgi doğruluğunu sağlayan merkezi bir veritabanından bütçeleme döngüsünü önemli ölçüde kısaltır. Kullanıcı dostu arayüz, iş kullanıcılarının en az BT katılımı ile sistemi kendi başlarına yönetmelerini sağlar.

Yararları

Geliştirilmiş bütçe doğruluğu: Verileri doğrudan G / L’den içe aktarın, dengeli sayfanızı ve nakit akışı tablolarınızı senkronize edin ve uygulamaya manuel veri girişi gereksinimini ortadan kaldırın.

İçeriksel Insight: Corporater EPM Suite, genel performans perspektifine uygun olarak, anahtar metrikler ve KPI’lar üzerinde tam bağlamında yakın bir sekme tutmanızı sağlar.

Katılımcı Bütçelemesi: Mekanlar arasında masaüstü ve mobil cihazlar aracılığıyla paydaşlardan daha fazla katılım ve katılımla birlikte planlar, bütçeler ve tahminler geliştirin.

Bütçe Kıyaslama ve Birleştirilmiş Raporlama: Benchmark, departman, şirket, proje, hesap vb. Ile mevcut bütçeleri veya mevcut bütçeleri gerçekleştirir ve hataları azaltmak ve verimliliği artırmak için yakın, raporlama ve ifşa süreçlerini birleştirir.

Hızlandırılmış doğru tahsisler: Bütçeleri, etkinlik düzeyi, ürün veya hizmet düzeyinde faturalandırılabilir saatler, üretim saatleri, toplam harcamalar, tahmini gelir ve tek bir cam camdan diğer önemli sürücüler gibi çeşitli parametrelere dayanarak daha hızlı bir şekilde tahsis edin.

Azaltılmış risk: Muhasebe sistemleri, ERP, CRM ve daha fazlası dahil olmak üzere çok sayıda kaynaktan bilgi edinme, bütçeleme sürecine daha iyi kontrol sağlama ve toplama ve konsolidasyondaki manuel çabaları ortadan kaldırma.

Planlama ve Tahmin Çözümü

Kuruluşunuzu yalnızca geçmişe dayalı değil aynı zamanda gelecek için planlama yaparak risk ve fırsatları da hesaba katan kesin tahminlerle güçlendirin. Maliyet tasarrufu, gelir artışı, yuvarlanma kadar çok yıllık tahminler gibi çoklu iş faktörlerine dayalı olarak geliştirilen Corporater EPM Suite, kurumsal planlardan geçen gözden geçirilmiş projeksiyonları ayarlamanızı ve entegre etmeyi kolaylaştırır.

Entegre planlama ve tahmin çözümü, iş kullanıcılarının iş performansını etkileyen kritik operasyonel ve finansal kararlar almasına yardımcı olur.

Yararları

Azaltılmış planlama döngüsü süresi: Corporater EPM Suite’in son derece sezgisel yönetim orkestrasyon platformu sayesinde gelir, gider ve daha fazlasını birlikte planlayın ve tahmin edin ve çevrim sürelerini% 90’a kadar azaltın.

Sermaye Planlaması ve Takibi: Getiri, sermaye kısıtları ve iş hedeflerine uyum temelinde projeleri değerlendirmek ve seçmek ve tanımlanan iş akışı ve sahiplik ile süreci yönetmek.

Tahmin Modelleme: Sınırsız senaryolarla aşağıdan yukarıya, yukarıdan aşağıya veya orta çıkış işlemlerini çalıştırarak tahmin modelleri ve raporlar oluşturun.

Yuvarlanma Tahminleri: Gerçek sonuçları entegre ederek ve gelecek tahminlerle içgörüyü iyileştirerek gelecek senaryoları doğru bir şekilde modelleyin.

Tek bir bilgi kaynağı: Tüm planlama ve tahmin süreci boyunca kilit paydaşlarla işbirliği yaparak, zamana bağlı süreçte tam bir görünürlük sağlayarak, tek bir bilgi kaynağı sağlar.

Anlayışlı Yönetim Raporlaması: Raporlama ihtiyaçlarının tamamını trendlerden, mali tablolardan, anahtar metrik raporlarından ve periyodik ve anlık analizlerden daha fazlasına kadar destekler.

Risk Düzeltilmiş Performans Yönetimi Çözümü

Riskleri planlama, tahmin, bütçeleme ve raporlamaya entegre ederek, performans ölçümlerini değer yaratmaya bağlayarak organizasyonunuzun finansal performansını ölçün. Corporater Risk Düzeltilmiş Performans Yönetimi çözümü, kurumlara ekonomik kar, faaliyete dayalı maliyetlendirme (ABC), riske göre ayarlanmış sermaye getirisi (RAROC), varlıklarda riske göre düzeltilmiş getiriler (RAROA), ekonomik katma değer (EVA) gibi performans göstergelerine sahiptir. Riske göre düzeltilmiş getiri getirisi (RAROE), risk bileşenini karar verme sürecine entegre eden çeşitli boyutlarda katkı payı (CM).

Performans yönetim sürecine riski entegre etme

Yararları

İş performansını ölçün ve yönetin: Corporater EPM Suite, gelirinizi, maliyetlerinizi ve risklerinizi izleyerek, granüler ayrıntılara girmenizi sağlayan tek bir etkileşimli panoda iş performansınızı yönetmenizi sağlar.

Kârlılığı yönetin: Ürünlerin, iş birimlerinin ve bireylerin gerçek karlılığını ve performansını anlayın ve bütçeleri ve kaynakları buna göre ayırın.

Merkezileşmiş veri kaynağı: Verileri birden fazla kaynaktan birleştirin ve risk, finans ve muhasebe için tek bir depodan güncel ve gelecekteki senaryolar hakkında zamanında analiz ve raporlar yapın.

Sermaye tahsisi: Riske göre ayarlanmış performansın değerlendirilmesine dayanan sermaye dağıtımı.

You may also like

ServiceCore ITSM Platformu

Kurumsal Servis Yönetimi Yazılımı ITIL4 ile Tam Uyumlu