Softexpert Workflow : İş Akış Yönetimi Yazılımı

Softexpert Workflow : İş Akış Yönetimi Yazılımı

İŞ AKIŞ YÖNETİMİ

Tek Çözümle Tüm İş Akışlarınızı Yönetin

SE Workflow, karmaşık insan tabanlı iş süreçlerini otomatikleştirmek için organizasyonlara hızla konuşlandırılabilir, tamamen web tabanlı bir çözüm sunuyor.

Esnek mimarisi sayesinde, şirkette neler oluyor, ne zaman oluyor ve işin içinde kim varken oluyor soruları üzerinde tam görünürlük ve kontrolün sağlanması ile SE Workflow iş hızını artırır.

SE Workflow iş süreçlerini otomatikleştirmek, görüntülemek ve analiz etmek için araçlar sunarak insanları, süreçleri ve iş akışlarının taşıdığı içeriği birleştirmeye yardımcı olur. Dinamik bir süreç yürütme yoluyla, SE Workflow insanlara ve BT sistemlerine kurumsal uygulamalar ile günlük iş süreçlerini entegre ederek paralel çalışmasını sağlar.

SE Workflow, işin sistem yoluyla zamanında olmasını ve katılan her birey tarafından doğru işlenmesini sağlayarak iş sürecinde görevleri ve belgeleri uygun kullanıcılara yönlendirme için bir otomasyon aracıdır. Bu kullnıcılara iş akışı görev listelerine kolay ve doğrudan erişim sunuyor. Bunlar ya kullanıcıya özel ya da role özeldir ve etkili bir görev teslimi ve tamamlanmasını sağlamak için merkezi bir görev deposu oluşturur.

Statik Süreçlerinizi Dinamik Hale Getirin

SE WorkFlow iş süreci otomasyonu için tamamen farklı bir yaklaşım uygular. Karmaşık araçlar ve üst düzey programlama yetenekleri sunmanın yerine, sistem, teknik olmayan kullanıcılara otomatik iş akışları uygulamak için kolay kullanımlı araçlar sunarak BT personeline bağımlılığı azaltır.

SE Workflow, yerleşik bir grafik iş akışı editörü (“Uçuşta” modellemesi), yeniden kullanılabilen nesne kütüphaneleri, rol atama, zaman sınırı koyma ve görev otomasyonu sunar böylece karışık iş süreçleri bile hiçbir programlama yapmadan otomatik olabilir. Sistem aynı zamanda SE BI (İş Zekası), süreç bilgilerini analiz ve işletmelerde raporlama teslimi için güçlü bir araç içerir.

SE Workflow iş devrini minimize eder böylece çevrim süresini azaltır. Sistem sadece iyileştirilmiş verimliliğini değil, tüm süreç örneklerinin süreç modeli ile aynı kuralları takip etmesini ve bağlı kalmasını da garanti eder.

SE Workflow sayesinde, şirketler süreçlerin doğru yürütüldüğünü garanti ederek iş süreçlerini uygulama, otomatikleştirme ve kontrol için güç kazanır.

Özellikler

İş Akışı Otomasyonu

 • Uygun zamanda doğru ekibi, rolü veya kişiyi süreç görevlerine atayarak iş akışlarını üretim ortamında otomatikleştirme ve kontrol etme.
 • İşbirliğine dayalı ve anlık insan etkileşimini otomatize ederek bilgi paylaşımını geliştirme.
 • SLA karşılamak için gerekli görev önceliklerini ve sürelerini takip etme.
 • Bilgi girişi için standart tabanlı elektronik form arayüzü sunma.
 • Entegre aranabilir doküman yönetimi sayesinde içerik yönetme ve sunma.
 • Görevlerin delegasyonu ve süreç planlaması dahil tam bir görev yönetimi sunma.
 • Web hizmetleri ve standart API’ler sayesinde üçüncü parti uygulamaları ile sorunsuz entegrasyona olanak sağlama (örneğin ERP, CRM, Office).
 • Süreç akışları içine entegre edilmiş sofistike karar kuralları.

İş Akışı İzleme

 • Herhangi bir kullanıcı veya rol için BAM (Business Activity Monitoring) yetenekleri ve kritik olayların yapılandırılabilir uyarılarını sunma.
 • Düzeltici ve önleyici faaliyetler (DÖF), acil iş akışı başlatan, kurallara göre uygulayıcıları değiştiren veya otomatik eskalasyon sağlayan olay tetikleyiciler yaratma.
 • Sürecin herhangi bir aşamasında devam eden bir çalışmayı gerçek zamanlı izleme
 • Süreç yöneticilerine kural dışı durumlar dahil süreç akışınlarını anında değiştirme imkanı verme.
 • Kullanıcıların belirli bir zaman diliminde, başlatılan, tamamlanmış ve devam eden iş akışlarının (iş yükü) toplam sayısını görüntülemeyi sağlama.
 • Katılımcılara kendi iş atamalarını bir akış şeması parçası olarak görme izni verme böylece şu anda yürüyen işlerin durumunu ve içeriğini hızla ve kolayca kontrol edebilme

İş Akışı Analizi ve Optimizasyon

 • Önceden yapılandırılmış raporların geniş kümesi içinden iş akışı yöneticilerine verimlilik ve iş yüklerini analiz etme imkanı verme.
 • BI yetenekleri ile işletmelerde raporlama için imkan sağlama ve iş kullanıcılarına kurumsal iş akışı bilgilerine erişim ve analizde yardımcı olma.
 • Yöneticilere farklı bakış açılarından bakma ve verilerde detaya inme imkanı sağlama.
 • Dinamik hesaplama ve gerçekleşen ile hedef değerleri arasında karşılaştırma imkanı sunma.
 • İş devrini azaltarak çevrim sürelerini hızlandırma.
 • Tüm süreç örneklerinin (iş akışları) aynı kurallara ve süreç modeline uygun olmasını sağlarken yöneticilere sürekli olarak süreçleri iyileştirmek için imkan verme.

 

You may also like

DevOps Zirvesi 2019

3.DevOps Zirvesi Kasım 2019’da Istanbul’da Düzenlenecektir. DevOps Zirvesi