SoftExpert GRC : Risk Yönetimi Uygulaması

SoftExpert GRC : Risk Yönetimi Uygulaması

RİSK YÖNETİMİ YAZILIMI

SE Risk, kurumsal risk yönetimi ve sürekli iyileştirme politikalarının denetim süreci için en temel çözümdür. Bu çözüm risk tanımı ve incelenmesi, kayıpları azaltma ve organizasyonel kazanç ve karlar için fırsatları maksimize etmeyi destekler.

SE Risk, riskleri gruplara ayırır. Kolay ve kullanıcı dostu araçlar ve görüş alanlarıyla tüm şirket süreçlerinde tanımlanan risklerin kontrol ve önleme aşamasında sağlanan performans ve verimlilik artışını ölçme imkanı sunar.

SE Risk

SE Risk şirketin hedeflerini gerçekleştirmesini önleyecek potansiyel risklerin yönetimive sergilenmesi için tüm departmanlar genelinde şirket bazlı genel bir bakış sağlar. Bir diğer özellik ise, bu ölçümün niteleyici, miktar bazlı ve risk matrisleri gibi kullanıcı tanımlı olmasıdır.

SE Risk risk yönetiminin otomatik olarak şirketin proje, süreç, strateji, tüketici güvenilirliği, mülkiyet ve tehlikelerinde yer alan tüm organizasyonel alanlara uygundur.

Sistemimizde uyulanan tüm yönetim, şart ve konseptlerin tümü, bütün talepleri AS/NZS 4360, ISO 9000, ISO 20000 [ITIL], COBIT, ISO 22000 [HACCP], FDA, PMBOK, SOX ve benzeri ana standart ve dünya çapında kullanılan yöntemlerle karşılar.

Özellikler

Sınıflandırmaları kurar

 • Süreçleri saptar, tüm aşama ve adımlardaki riskleri izler ve yönetir.
 • Organizasyonunuzun standartları ve gerçek şartları eşitlemek için risk yönetim planları ve denetim listesi üretir.
 • Riskleri izleme ve yönetmekten sorumlu takımlar tertip eder.
 • Kullanıcı tanımlı kategorilere bölünmüş organizasyon çapındaki tüm riskleri organize eder.

Riskleri ölçer

 • Kalitatif, kantitatif ve risk matrisleri olmak üzere 3 farklı analiz ve ölçüm formatı sunar.
 • Analiz veya ölçümler için her bir adımda riskleri tanımlar.
 • Öncelikli riskler ve bunların sertlik derecelerini ölçer ve atar.
 • Açık ve idari bir ekranda risklere genel bir bakış sunar ve izler.
 • Belirgin analiz amaçları için denetim listesi oluşturur ve uygular.
 • Süreçlerdeki kritik noktaları belirlemek için karar ağacı yapısını uygular.

Riskleri iyileştirir

 • Her çeşit riski kontrol edebilmek için takımlar, ölçüm frekansı ve prosedürler arasında bağlantı kurar.
 • Önemli risklerde karşılaştırma kartları görüntüler.
 • Sürekli iyileştirme süreci otomasyonunu uygular

You may also like

ITIL Zirvesi 2019

ITIL ZİRVESİ 2019 ITIL hakkında bilgi ve tecrübe