SoftExpert GRC : Denetim Yönetimi Uygulaması

SoftExpert GRC : Denetim Yönetimi Uygulaması

DENETİM YÖNETİMİ YAZILIMI

Denetimlerin etkili yönetimi, her kalite yönetim programı için gereklidir. İyi bir denetim yönetimi, süreçleri, prosedürleri ve pazarlanan ürünleri ölçerek ve geliştirerek engelleyici önlemlerle kalite sağlama konusunda yardımcı olur. Bunun dışında tedarik edilen ürün ve servisler, tüm değer zinciri yoluyla denetlenebilir. Denetim aktiviteleri yoluyla erken teşhis ve önleyici faaliyetler, daha fazla müşteri tatminini sağlamak amacıyla ürün hatalarını düşürmek için çok önemlidir.

Doğrulamak için sürecin ana hedefleri:

 • Organizasyon tarafından planlanan provizyonlarla alınan uyumlu sistem yönetimi
 • Mevzuat gerekliliklerine organizasyonun uyumu ve sistem yönetimiyle kurulmuş uyumluluklar
 • Söz konusu sistem yönetiminin etkin bir şekilde uygulanmış ve korunmuş olup olmadığı 

Genel Bakış 

SE Denetim, her çeşit denetim planlama ve uygulamasını basitleştirir. İş akış etkin fonksiyonellik denetim süreçlerini yürütür ve denetim bulgularından düzeltici faaliyetleri otomatikleştirir. Bu da denetim yönetim maliyetlerini minimize eder veiş gelişimi için platformu oluşturmak için kapsamlı rapor yönetimi sunar.

SE Denetim, başarılı bir kalite denetimi sağlamak için gerekli farklı adımları ( planlama, hazırlama uygulama, karar ve izleme) entegre eden esnek, eksiksiz ve güçlü bir çözümdür.  100% Web tabanlıdır. Bu da denetimci ve diğer kullanıcılara neredeyse her yerden sisteme bağlanabilme imkanı sunar. Güçlü özelliklerden bazıları aşağıdaki gibidir:

 • Süreç boyunca denetçiler tarafından kullanılabilen ve basılabilen önerilerle denetim gerekliliklerinin kaydı
 • Tedarikçi ve ikinci partı denetimlerinde denetlenebilir kişilerin kaydı
 • Müşteri kaydı, ikinci ve üçüncü partı denetimlerini uygulamak için acenteleri sertikilanadırmak
 • Prosedürler, alanlar/departmanlar ve SE Süreç arayüzleriyle denetlenecek kişilerin kaydı
 • Denetim sırasında tanımlanmış kanıtların kaydı
 • Her dökümanın eklenmesi (metin, hesap tablosu, sunumlar, kartlar ve resimler).
 • En iyi uygulamalar, iyileştirme fırsatları, gözlemler ve denetim sırasında vurgulanmış uyumsuzluklar gibi durumların kayıtları
 • Farklı soru çeşitleri, raporlar ve çizelgeler
 • Pareto, bar, çizgi ve pasta grafiği vb.
 • Kullanıcıların SE BI arayüzüyle rapor ve ihtiyaca göre uyarlanmış kartlar üretmelerini sağlayan özel araçlar

Yazılım ayrıca Team Workflow olarak bilinen, tüm sorumlulara eş zamanlı yapılacak görevleri e-mail yoluyla bildiren ve çözümlerle ilişkili bilgileri yetkilendiren pratik bir görev kontrol mekanizması yoluyla optimize edilmiş takım çalışması üret.kenliği sağlar.Bu mekanizma bütün takıma son teslim tarihlerinden gelen sorumluluklar verir

SE Denetim, SA 8000, ISO 9001, QS 9000, TL 9000, ISO 14001, ISO / DIS 17025, ABNT 16001, OHSAS 18001, ISO 19011, EAQF, IOSA, VDA 6.1 ve AVSQ gibi sosyal sorumluluk, kalite, çevre, sağlık ve güvenlikle ilgili uluslararası norm gerekliliklerini kontrol ve karşılama imkanı sağlar.

Özellikler

SE Denetim;

 • Nitelikli kaynakların etkili dağıtımı için erişimi,
 • Çoklu denetimlerin etkili ve kolay yönetimini sağlamak
 • Analiz ve problem çözümü için güvenilir veri toplamak
 • Çoklu denetim, denetçi ve denetim tipleri izinlerini verme
 • Yanlış denetçiyi göndermenizi engelleyecek sertifikasyon tabanlı denetçi çizelgeleme amacıyla denetim sürecini otomatikleştirir.

Denetim Planlama 

Bu adım sırasında organizasyon, aşağıdakilerle ilgili bilgileri tanımlar:

 • Tanım, hedef, kapsam ve denetim kriterleri
 • Daha önceden denetçi tarafından tanımlanmış  her bir adımın süresi
 • Süreç, alan/departman ve denetimler.
 • Denetim ekibi
 • SE Doküman’da depolansalar da depolanmasalar da resimleri ve denetim süreçlerine dahil dökümanları ekleme

Denetim Hazırlama 

Bu adımda organizasyonlar önceki adımlarda kaydedilen bilgileri düzeltebilecek ve bunun yanısıra denetçilerin programlarını çizelgeleyebilecek. Tüm bunlar için aşağıdaki erişimlerle gerçekleştirilir:

 • Çizelgeme için tanımlanan denetçiler, özelleştirilmiş ve düzenlenmiş denetim gereklilikleri ve çizelgelenen zamanda deetimi gerçekleştirme. Denetim çizelgeleri ve kontrol listeleri, denetçiler, denetlenen kurum ve diğer uygulama personelleri tarafından görülebilir.
 • Her denetim önceden belirlenmiş yeterlilikler tabanlı denetçi takımına atanmıştır.
 • Denetim süre ve tarihlerini değiştirme imkanı.
 • Eş zamanlı denetimler aynı kontrol listesi fakat farklı denetçilerle planlanabilir.
 • Gereklilikler çevrim dışı sonuçları kaydetme amacıyla basılabilir.

Denetim Uygulaması:

Denetim uygulama adımında, organizasyon denetim kayıtlarını ve sonuçlarını aşağıdakilerle beraber kaydeder:

 • Kanıt, bulgular, uyum seviyesi ve her bir denetim gerekliliği için yorumlar
 • SE Aksiyon arayüzü aracılığıyla en iyi uygulama, fırsatlar, gelişimler vb. gibi denetim durumları
 • Olumlu ve olumsuz noktalar, tavsiyeler, sonuçlar ve denetim kriterleri için önceden tanımlanmış noktalama işaretleri

Denetim Sonucu

Bu adımda, denetimden sorumlu kişi yorum ve tüm denetim sürecine ait geri bildirimleri içerebilir ve bu raporları görebilir ve basabilir.

Denetim İzleme

SE Denetim sorumlu kişilere; allows the person in charge:

 • Denetim sürecini izleme: izleme, değiştirme, silme, bir sonraki adım için tekrar açıp kapama
 • Önceden görüntülenen, değiştirien, silinen kaydedilmiş olayları izleme.

You may also like

DevOps Zirvesi 2019

3.DevOps Zirvesi Kasım 2019’da Istanbul’da Düzenlenecektir. DevOps Zirvesi