SoftExpert BPM : Business Process Management

SoftExpert BPM : Business Process Management

softexpert-bpm

İŞ SÜREÇLERİ MODELLEME VE ANALİZİ

SE Süreç Yönetimi ile süreçlerinizi adım adım yönetin

Her iş hangi endüstride bulunduğuna bakılmaksızın temel olarak süreçlerin (stratejik, taktiksel ve operasyonel) toplamıdır.

Günümüz ekonomik iklimin zorlu görevlerinde organizasyonlar, finansal performanları üzerinde olumlu etkiye sahip süreçlerin verimliliğini artırma yolları arıyorlar.

Verimli iş süreçleri bir şirkete, rekabet ortamından daha hızlı ürün teslimi ve müşteri hizmeti ve değişen pazar koşullarına anında uyum kabiliyeti sağlar

Süreç Yönetimi, Süreç Haritalama, Halka Açma, Uygulama ve Kontrol, Önleyici ve    Düzeltici Aksiyonlar, Performans Değerlendirme

Genel Bakış

Organizasyonlar iş süreçlerini yönetmek için ilk olarak onları tasarlamalıdırlar. Bu süreçler ortak, anlaşılır ve kullanımı kolay format ve dilde dokümante edilmiş olmalıdır. Bunun için de iş adamlarının, süreçlerini kolayca tanımlayıp dokümante edebilecekleri bir modelleme aracına ihtiyaçları vardır.

SE Süreç, uç uca iş süreçlerinin yönetimiyle başlamada kullanıcılara yardım eden güçlü bir web tabanlı süreç modelleyicidir. RIA (Zengin İnternet Uygulaması) mimarisi ve geliştirilmiş Web 2.0 kullanıcı arayüzüyle SE Süreç, teknik olmayan kullanıcılara bile profesyonel iş süreçlerini tasarlama imkanı sunar.

SE Süreç iş kullanıcılarına odaklanır ve bir organizasyonda iş süreçlerini keşfetme, modelleme, simule etme ve optimizasyona kapsamlı bir çözüm bulabilmek için ideal araçtır.

SE Süreç, sürükle-bırak elementleriyle kullanıcılara her tip süreci oluşturma imkanı sağlar. Organizasyonel yapı ve süreçleri gözden geçirme ve kurumsal rolleri haritalama da buna dahildir.

SE Süreç, kullanıcıların iş mantığı yazma ve var olan uygulamalara bağlanmalarına izin veren ve kullanıcı ara yüzlerini birleştiren araçlar sunar.

SE Süreç, süreç modellerini geliştiren ve onların bakımını yapan çoklu modelleyicilere erişim sağlayan süreç modellerini merkezi bir depoda depolar. Ayrıca web tabanlı yayılma, iş sürecini kullanıcılar tarafından daimi olarak erişilebilir hale getirir. Bu kurumsal süreç havuzu, çok süreç hiyerarşi seviyeleriyle yön bulmayı kolaylaştırır.

SE Süreç, kullanıcıların what-if senaryolarına aktivayson süresi, maliyet, döngü zamanları, kaynak kullanımı gibi ek alanlar koymasına izin veren tam uyumlu simülasyon tasarımcısı sunar. Simülatör en son süreç performans analizlerine erişimi sağlayan güçlü bir animasyon sağlar.

SE Süreç’in sağladığı konsept ve özellikler ISO 9000, ISO 14000, SOX, COSO, FDA, ISO 22000 [HACCP], ISO 20000 [ITIL], COBIT, OHSAS 18000, ISO/TS 16949, ISO/IEC 17025 ve PMBOK gibi tüm uluslararası standart ve düzenlemeleri karşılar.

Özellikler

Süreç Belirleme

 • Uç uca süreç belirlemeyi destekler ve gerekli süreç verilerini tutar..
 • Süreçler direkt olarak WfMC XPDL standartlarından uyarlanarak haritalanabilir..
 • Girdi/çıktı, kaynaklar, maliyetler, zaman gibi iş süreci detaylarını tanımlayan kurumsal çevre
 • Var olan Microsoft Visio iş süreçlerini içe aktarır (VDX).
 • Departmanlar arası daha iyi bir iletişim için göreler arası süreç dokümanlarının tamamlanması

Süreç Modelleme

 • Kullanıcılara yazım, yönetim ve kuraları düzenleme yetkisi veren işe yönelik güçlü modelleme aracı
 • Merkezi havuz sayesinde yüksek üretkenlik ve yeniden kullanılabilirlik.
 • Şirket geneline dağıtılmış iş süreç dizaynı
 • Kolay anlaşılır ve en yeni grafiksel süreç akış kartları
 • Veri tabanlarında hiyerarşik yapının alt seviyelerinde bulunan bireysel  veri ve aktivitelere ulaşımı destekler
 • Süreç revizyon kontrol ve değişim bildirimini otomatikleştirir.
 • Bireysel süreç haritalarını tüm iş süreçlerini sunan tek bir haritada kombine eden çoklu haritalar oluşturur.

 

Süreç Simülasyonu

 • Kullanıcıların what-if senaryolarına ulaşmasını sağlayan tam entegre simülasyon tasarımcısı
 • Sistem tarafından otomatik olarak dağıtılan veya kullanıcı tarafından tanımlanan süreç rotaları
 • Ayrık olay simülasyonlarında çalışır ve probabilistik veya deterministik yöntemleri destekler.
 • Faaliyet tabanlı maliyetleme  ve simülasyon sırasında kaynak kullanım analizi yapar.
 • Önemli istatistik ve eş zamanlı maliyet verilerini görüntüleye güçlü animasyon
 • Kullanıcılar animasyon hızını düzenleyebilir ve adım adım simülasyon yapabilir.
 • Kullanıcılar what-if senaryolarıyla tespit edilen potansiyel engelleri belirleyebilir.

Süreç Yayını

 • Optimize edilmiş ve kullanıma hazır iş süreçlerini iletir.
 • Her sürecin detaylı tanımıyla düzenlemelere uyumluluğu destekler.
 • Süreç dağıtımını destekleyen tam uyumlu kurumsal yönetim çözümü
 • İş süreç bilgisine kullanıcıların erişimini sağlayan web tabanlı dağıtım

Süreç Optimizasyonu

 • Süreç performans raporlarını kuıllanarak iş süreçlerini optimize eder.
 • Round-trip mühendislikle yöneticilere süreci sürekli iyileştirme olanağı sağlar.
 • Dar boğazları bertaraf etme döngüsünü hızlandırır.
 • Süreçleri optimize etme ve hedefleri haritalandırmaya yarayan simülasyon yetenekleri sağlar.
 • Fonksiyon geçmişiyle süreç revizyonun kontrolünü tamamlama
 • Yöneticiler her adımın maliyetini bilerek süreçleri nasıl optimize edecekleri konusunda karar verebilirler

 

 

You may also like

ITIL Zirvesi 2019

ITIL ZİRVESİ 2019 ITIL hakkında bilgi ve tecrübe