Kurumsal Performans Yönetimi Uygulaması : SoftExpert CPM

Kurumsal Performans Yönetimi Uygulaması : SoftExpert CPM

KURUMSAL PERFORMANS YÖNETİMİ YAZILIMI

Stratejiden Aksiyona Bütünleşik Çözüm

SE Performans, SE Kurumsal Performans Yönetim Pakedinin temel modülüdür. SE Performans interaktif puan kartları, strateji haritaları, gösterge planları ve önceden oluşturulmuş rapor ve görüntüler dahil kapsamlı yeteneklerle performans ölçümleri bağlar ve stratejik amaçlara ön ayak olur. En önemlisi girişimleri, sorumlulukları, iletişimleri ve iş akışlarının takibi ile SE Performans; iş performanslarını sadece ölçmez, aynı zamanda yönetebilir.

Bu tam bir performans yaşam döngüsüdür. SE Performans bir metodoloji veya sistematik bir strateji belirleme ve hedeflere karşı performansları ölçme, süreci düzenli olarak görüntüleme ve bütün girişimleriniz üzerinden harbeşleşmenizi kolaylaştırır.

Kurum Performansını Çalışana Kadar Modelleyin

Stratejik, taktiksel ve operasyonel olmak üzere 3 yönetimsel seviye tabanlı SE Performans, bütün kurumsal yönetim stratejisi için bireysel iş birimlerinden elde edilen performans göstergeleri üzerinden kontrolü ele geçirmenizi kolaylaştırıcı yollar sunar.

Birkaç insan hangi bilgilerin nerede bulunabileceği ve nasıl analiz edileceğini bilir. SE Performans tüm ilgili paydaşların arasında bilgi paylaşımı ve bu bilgileri anlaşılır bir formatta sunarak raporlama sürecinizi dinamik bir hale getirir.

SE Performans ile hedefleri gerçek sonuçlarla karşılaştırmak kolaydır. Yönetimsel kartların yanısıra çeşitli performans analiz ve raporları oluşturur. Ekip yöneticileri değerlendirmek için tek bir merkezi veri tabanıyla tüm veri ve bilgilere ulaşabilirler.

Sistem tarafından sağlanan konsept ve özellikler, Balance Skor Kartı (BSC), ISO 9000, ISO 14000, OHSAS 18000, SOX, ISO 20000 (ITIL), COBIT, 6 Sigma, Malcolm Baldrige ve benzeri uluslararası düzenleme ve standartlarla tamamen uyumluluk sağlar.

Özellikler

Planlama & Haritalandırma
 • Tüm metrikler için merkezi havuz
 • Performans yapılandırma organizasyonu için esnek yapı (Balanced Scorecard, Malcolm Baldrige vb.)
 • Bağlantı ölçümleri/ hedefler boyu organizasyonel strateji için KPI
 • Personel puan kart dökümü
 • Online strateji harita dizaynı
Ölçüm & Görüntüleme
 • Ölçümleri toplama ve hesaplama
 • Altı çizili veri kaynaklarıyla basit uyumluluk
 • Kendi konsolidasyon formüllerinizi mevcut fonksiyonların zengin bir listesinden seçme veya tanımlama  Excel dosyaları yoluyla kolay veri yükleme
 • Onayların ve yetkilerin ölçümü
Raporlama & Analiz
 • Yazılı metinler, hesap tabloları ve web sayfaları dahil stratejik her öğeye eklenti izni
 • Her kullanıcı için kişiselleştirilmiş gösterge paneli görüntüleri
 • Tüm seviyelerdeki hedef ve ölçümlerin puanlaması ve renk kodlaması
 • Neredeyse bütün grafiklerin tasarımına ulaşımı sağlayan esnek grafik motoru
 • Kalitatif ve kantitatif analizler
 • İş akışları, iletişim ve iş birliği

 

 

You may also like

ITIL Zirvesi 2019

ITIL ZİRVESİ 2019 ITIL hakkında bilgi ve tecrübe